Exhibition

PRODUCTS

MODEL CA-6 COLORIMETRIC

MODEL CA-6 COLORIMETRIC

THIẾT BỊ QUAN TRẮC ONLINE ĐA CHỈ TIÊU

Nhà sản xuất: Electro-Chemical Devices (ECD) - USA

Electro-Chemical Devices (ECD) là nhà sản xuất thiết bị xử lý phân tích nước và nước thải. Được thành lập vào năm 1977, ECD đã hoạt động kinh doanh trong hơn 40 năm qua và đã xây dựng danh tiếng hàng đầu trong ngành bằng cách cam kết với khách hàng: Cung cấp sản phẩm chất lượng, phát triển các đổi mới kỹ thuật và cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà phân phối chính thức Thiết bị đo và điều khiển pH Tự Động ECD - USA tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

Ứng dụng dùng để quan trắc chất lượng nước online ECD CA-6 : Aluminum (nhôm) , Ammonia (NH3) , Chlorine (Cl2), Chloride (Cl-), Chromium IV (Cr +4), Copper (Đồng), Xyanide (xyanua), Hardnes (độ cứng), Iron (sắt), Manganese (mangan), Nickel, Nitrate (NO3-), Nitrite (NO2-), Phosphate (PO4 3-), Total Phosphate, Silica, Sulfate (SO4), Zinc (Kẽm).

Cách chọn thiết bị Quan Trắc Online: CA-6 colorimetric

4.1

Thiết bị đo online CA6 UV colorimetric

Xuất xứ: Electro-Chemical Devices (ECD) _ USA

Model sensor: CA6-AA-B-C-D-E

Thông số kỹ thuật:

  • Cáp dài: 6m (option cáp dài hơn)

Các yêu cầu khác vui lòng call

01

Chọn AA

01

Aluminum

Range A: 0-0,2 mg/l ; Range B: 0-2 mg/l; Range C: 0-10 mg/l

02

Ammonia

Range A: 0-1 mg/l ; Range B: 0-10 mg/l; Range C: 0-50 mg/l

03

Chloride

Range A: 0-3 mg/l ; Range B: 0-30 mg/l; Range C: 0-150 mg/l

04

Chlorine

Range A: 0-3 mg/l ; Range B: 0-30 mg/l; Range C: 0-150 mg/l

05

Chromium VI

Range A: 0-1 mg/l ; Range B: 0-10 mg/l; Range C: 0-50 mg/l

06

Copper

Range A: 0-5 mg/l ; Range B: 0-50 mg/l; Range C: 0-250 mg/l

07

Cyanide

Range A: 0-200 µg/l ; Range B: 0-2 mg/l; Range C: 0-10 mg/l

08

Hardness

Range A: 0-1 mg/l ; Range B: 0-10 mg/l; Range C: 0-50 mg/l

09

Iron

Range A: 0-100µg/l ; Range B: 0-1 mg/l; Range C: 0-5 mg/l

10

Manganese

Range A: 0-200µg/l ; Range B: 0-2 mg/l; Range C: 0-10 mg/l

11

Nickel

Range A: 0-3 mg/l ; Range B: 0-30 mg/l; Range C: 0-150 mg/l

13

Nitrite

Range A: 0-600µg/l ; Range B: 0-6 mg/l; Range C: 0-30 mg/l

15

Photphate

Range A: 0-5 mg/l ; Range B: 0-50 mg/l; Range C: 0-200 mg/l

16

Total Photphorus

Range A: 0-2 mg/l ; Range B: 0-20 mg/l; Range C: 0-100 mg/l

17

Silica

Range A: 0-1 mg/l ; Range B: 0-10 mg/l; Range C: 0-50 mg/l

18

Sulfate

Range A: 0-50 mg/l ; Range B: 0-500 mg/l; Range C: 0-2500 mg/l

20

Zinc

Range A: 0-2 mg/l ; Range B: 0-20 mg/l; Range C: 0-100 mg/l

21

Photphate and Total Photphorus

Range A: 0-100 mg/l

22

Phenoyl

Range A: 0-5 mg/l ; Range B: 0-200 mg/l

Chọn C (Number of Channels – số cổng kết nối)

0

1 Channel, Touch Screen Interface, Atmospheric Sampling, no Fast Loop Reservoir

1

1 Channel, Touch Screen Interface, sampling from pressurized line, Fast Loop
Reservoir Sample Cell

2

2 Channels, Multi‐stream Interface and (2) Fast Loop Reservoir Sample Cells

3

3 Channels, Multi‐stream Interface and (3) Fast Loop Reservoir Sample Cells

4

4 Channels, Multi‐stream Interface and (4) Fast Loop Reservoir Sample Cells

Chọn(Filtration – bộ lọc)

0

No Filtration Unit

1

Filtration Unit with auto cleaning cycles via blowback with user supplied
compressed air, 100µ filter cartridge (PN 1000004‐1)

2

Filtration Unit with auto cleaning cycles via blowback with user supplied
compressed air, 50µ filter cartridge (PN 1000004‐2)

Chọn E   (Dilution – bộ pha loãng mẫu)

0

No Dilution Module

1

Dilution Module (user must supply deionized water sample @ atmospheric
pressure) (PN 1000003)

2

Dilution Module with Fast Loop Sample Cell (use with plumbed deionized water)    (PN 1000003 + 1000270‐1)

3

Dilution Module with 30 Liter Reservoir and level switch (PN 1000003 + 1000005)