Exhibition

PRODUCTS

XỬ LÝ NƯỚC CẤP _ ABV PROJECT BRAZIL _ 170.000m3/ngày

  • Màng MBR KOCH - USA: Độc quyền công nghệ cố định một đầu kết hợp với hệ thống sục khí trung tâm => màng không bị ngẹt Bùn và Đứt Gãy như các loại Màng MBR thông thường, nên tuổi thọ cao hơn + vận hành đơn giản hơn.
  • Kích thước lỗ rỗng : 0,03 µm (Màng UF)
  • Kích thước màng  : 828mm (W) x 2.319mm (H) x 92mm (T)
  • Diện tích bề mặt    : 41m2 (Type PSH41)
  • Bảo hành: 2 năm ;Tuổi thọ: 8-10 năm (cao nhất hiện nay)

XỬ LÝ NƯỚC CẤP TỪ NƯỚC SÔNG _ 170.000m3/ngày

Alto da Boa Vista (ABV) drinking water plant in São Paulo, Brazil.

Chủ Đầu Tư  : 
Địa điểm dự án : Sao Paulo _ Brazil
Công suất Q = 170.0000 m3/ngàyđêm.
Công nghệ áp dụng   : Công nghệ Màng KOCH PURON HF
Nguồn gốc  : Xử lý nước cấp sinh hoạt từ nước sông
Năm thực hiện : 2015

Koch Membrane Systems PURON® HF Selected for Drinking Water Plant Expansion in São Paulo, Brazil

Published Date: March 12, 2015

Wilmington, Massachusetts (February, 2015) – Koch Membrane Systems, Inc. (KMS), world-class developer and manufacturer of innovative membranes and membrane filtration systems, announced today that is has been selected to provide its PURON® HF (High Flow) reinforced hollow fiber ultrafiltration system for the expansion of the Alto da Boa Vista (ABV) drinking water plant in São Paulo, Brazil.

ABV is an existing drinking water treatment plant called “ETA Eng. Rodolfo José da Costa e Silva” located in the Alto da Boa Vista neighborhood of São Paulo. The plant produces drinking water using conventional technology (coagulation, flocculation, sedimentation, sand filtration and chlorine disinfection) for a population of more than five million people in the metropolitan area of São Paulo. In 2014, the plant installed and started-up the first ultrafiltration drinking water system in South America which also utilized KMS’ PURON® HF membranes. The new project was initiated to double the treatment capacity of the existing ultrafiltration system from 23 MGD (3600 m3/hr) to 46 MGD (7200 m3/hr).

Raw feed water is drawn from the Guarapiranga Reservoir located approximately 20 km from the treatment plant. During dry seasons when a high concentration of algae is present in the reservoir, water may be drawn from the existing clarifiers as an additional source of supply. The high concentration of algae during these periods has historically posed a challenge for the sand filters, limiting production capacity. The ability of the PURON HF ultrafiltration system to handle high solids loads will help to alleviate this problem.

Download tài liệu