Thư mời Triển lãm

DANH MỤC SẢN PHẨM

GIÁ THỂ SINH HỌC MBBR

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh nhà nhập khẩu và phân phối Giá Thể Sinh Học MBBR tại Việt Nam, chúng tôi hân hạnh cung cấp Sản phẩm: Giá Thể Sinh Học Hel-X Bio Chip (Stohr - Germany) với diện tích Bề mặt 3393 +/- 115m2/m3. Hotline: 0972.799.995